DO GÓRY
  • Gołkowice Górne 83, 33-388 Gołkowice
  • +48 18 446 34 16, +48 513 065 570
  • Pon - Pt, 6:30 - 16:30

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS z siedzibą w Gołkowicach: Gołkowice 83, 33-388 Gołkowice.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa lub na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody.
Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane w celu zapewnienia należytej opieki przedszkolnej w danym roku szkolnym.
Dane w naszej instytucji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji opieki przedszkolnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
Posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie instytucji Barcice 28, 33-342 Barcice.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.Z poważaniem,
Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach

Banner