Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole kładzie duży nacisk na wielostronne wykształcenie swoich wychowanków.

Proponujemy ciekawe zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy.

Dwie wychowawczynie dodatkowo ukończyły studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz oligofrenopedagogika.

 

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia z :

języka angielskiego – 1 raz w tygodniu po 30 minut (grupy młodsze) 60 minut (grupa 5-latków)

logopedii – 1 raz w tygodniu – dzieci objęte są zajęciami indywidualnymi (w zależności od wady wymowy) oraz grupowymi po 1 godzinie.

psycholog  – każdy wtorek – każde dziecko i jego rodzina objęte są opieką psychologa, który prowadzi również zajęcia wyrównawcze dla wychowanków ze specjalnymi potrzebami.
Psycholog prowadzi również spotkania warsztatowe dla Rodziców oraz prelekcję dotyczące aktualnych problemów wychowawczych.

teatr – często odwiedzają nas w przedszkolu teatrzyki dwóch aktorów oraz teatrzyki kukiełkowe – Teatr EDEN, Teatr ART CINEMA, Teatr BAJKA

 

W przedszkolu organizowane sa również zajęcia płatne:

logorytmika –  12zł  miesięcznie – zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut

zajęcia z ceramiki – 12zł miesięcznie – zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu po 30 minut – zajęcia prowadzone przez Pracownię Ceramiki ARTami

tańce i gimnastyka – 12zł miesięcznie – zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut