Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

630 – 800 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem

800 – 845 – porządkowanie sali, przejście do swoich grup, gimnastyka poranna, zmiana kalendarza pogody, przygotowanie do śniadania, wspólna modlitwa

845 – 915 – śniadanie, zabiegi higieniczne – mycie zębów

915 – 1000 – sprawdzenie obecności, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w grupach wiekowych, gry i zabawy ruchowe

1000 – 1030 – gry i zabawy ruchowe

1030 – 1150 – II śniadanie, spacer, zabawy na placu zabaw, gry i zabawy dowolne, realizowanie ofert dzieci

1150 – 1200 – przygotowania do obiadu, zabiegi higieniczne

1200 – 1230 – obiad i zabiegi higieniczne po obiedzie

1230 – 1415 – leżakowanie grupy młodszej, relaks przy bajce grup starszych, „zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne (przy sprzyjającej pogodzie wyjście na plac zabaw lub spacer), „II zajęcia grupy starszej

1415 – 1430 – budzenie dzieci, ubieranie, porządkowanie sal

1430 – 1445 – podwieczorek

1445 – 1630 – rozchodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zbiorowe, podsumowanie dnia