Wizja

WIZJA

Nasze przedszkole dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez działalność profilaktyczną, stymulującą, kompensacyjną i kolektywną w przyjaznej atmosferze, poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Dzieci rozumieją i szanują podstawowe wartości ogólno ludzkie i wiarę w Boga potrafią wyrazić w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.