Nasze zasady :-)

  • Przyprowadzamy dzieci najpóźniej do 8.45,
  • Szybko się żegnamy, nie wpuszczamy dzieci samych na salę (absolutnie z samochodu do przedszkola),
  • NIE ZAPOMINAMY O MACHANIU!!!!
  • Odbieramy dzieci z przedszkola do godziny 16.30,
  • Ubrania na zmianę komplet (wszystkie dzieci),
  • Porządek w szatni (pantofle do woreczków),
  • Zgłaszamy choroby i dłuższe nieobecności,
  • Nie przyprowadzamy chorego dziecka do przedszkola!!!!!!!!,
  • Uczestniczymy w spotkaniach dla Rodziców i w spotkaniach z Psychologiem (warsztatach, prelekcjach, indywidualnych spotkaniach),
  • Współpracujemy z wychowawcami grup, psychologiem i osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.