Misja

Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko podmiotowo i indywidualnie. Dążymy do tego, by czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami.

Dajemy dzieciom możliwość:

  • samorealizacji
  • pracy z innymi
  • kreatywnego myślenia
  • działania
  • uczestniczenia w ciekawych zajęciach.
  1. Zapewniamy wykwalifikowanych, dobrych i życzliwych nauczycieli, wychowawców, psychologów i terapeutów.
  2. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.
  3. Stoimy na straży praw człowieka a w szczególności praw dziecka.
  4. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem ucząc odwagi w wypowiadaniu własnego zdania.