Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole kładzie duży nacisk na wielostronne wykształcenie swoich wychowanków. Proponujemy ciekawe zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy. Dwie wychowawczynie dodatkowo ukończyły studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna.

w przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe z:

języka angielskiego – 1 raz w tygodniu po 30minut

rytmiki – 1 raz w tygodniu po 30 minut

logopedii – co 2 tygodnie – dzieci objęte są zajęciami indywidualnymi (w zależności od wady wymowy) oraz grupowymi po 1 godzinie.

zajęcia z ceramiki – 1 raz w miesiącu po 30 minut – zajęcia prowadzone przez Pracownię Ceramiki ARTami

Każde dziecko i jego Rodzina objęte są opieką psychologa, który prowadzi również zajęcia wyrównawcze dla wychowanków ze specjalnymi potrzebami.
Psycholog prowadzi również comiesięczne spotkania warsztatowe dla Rodziców.