Opłaty

Opłaty w naszym przedszkolu wynoszą:

  • CZESNE: 180zł 
  • STAWKA ŻYWIENIOWA: 7zł za dzień 
  • RYTMIKA: 10zł za miesiąc (1 godzina w tygodniu) 
  • CERAMIKA: 10zł za miesiąc (1 zajęcia w miesiącu)

Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy:

76 8816 0001 2001 0006 9892 0001

 w tytule przelewu: Imię i Nazwisko dziecka